Leje-betingelser

 • Lejer er myndig og i øvrigt indforstået med:

 • At båd, rednings- og sikkerhedsmateriel samt øvrigt udstyr forefindes og er i forsvarlig og fejlfri stand; og alt ødelagt eller bortkommet udstyr erstattes til dagspris. Indtil 12.000,- Dkr.

 • Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl på båd og motor.

 • Skulle sådanne fejl alligevel opstå er udlejeren ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuele følger heraf.

 • Det påhviler lejer at give besked i tilfælde af forsinkelse af afleveringstidpunktet, sker dette ikke og udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning igang pålægges udgifter til dette lejer.

 • Jeg erklærer at være istand til at føre båden påsikker og forsvarlig vis. (Også på havet gælder promille grænsen)

 • Man er forpligtet til at hjælpe folk i havsnød, har pligt til at gå af vejen for større skibe (handelsskibe, færger)

 • At sejlads foregår på eget ansvar, og at der i tilfælde af eventuelle uheld eller ulykker, ikke kan rejses erstatningskrav mod udlejer.

 • At fartområdet er maksimum 1500 meter fra land

 • Al sejlads mindre end 200m. Fra kystlinie (Badelinie pas på badende)skal ske for tomgang med løst låse knap for tilt, så motor let kan vippe op. Samt vinkelret på kystlinie.

 • At alle ombordværende skal være iført de udleverede, godkendte af vægtmæssigt passende redningsveste under hele sejladsen.

 • At søge havn øjeblikkeligt i usigtbart vejr, og ved opfriskende vind.

 • At benzin ikke er inkluderet i lejen.

 • At lejer har pligt til at orientere udlejer om eventuelle defekter ved det lejede ved tilbagelevering.

 • At det lejede kun er til lejers brug, og at det lejede ikke må, hverken udlånes eller viderelejes til tredjemand.

 • Båden må kun benyttes mellem solopgang og solnedgang.

 • Som retssted er Rønne aftalt

 • Lydsignal benyttes i usigtbart vejr.Det består af en lang tone hvert andet minut.

 • Dette regelsæt findes også lamineret i nød container

 • Sikkerheds udstyr raketter blus m.v må kun benyttes i tilfælde af nød.Nød er når der er fare for besætnings liv.

 • At lejer bærer det fulde ansvar for sin anvendelse af det lejede udstyr i enhver henseende.

Kontakt ved nød Tlf: 112
Kontakt udlejer Tlf: +45 56 97 50 82